✓❤ـهَـــوایـِ ـشَــرجیـِ دِلـــــــَم ❤✓

بــِ یادِ دلـهاییـ کِهـ: بیـ تَقـصیرَند...

از حمل این جنازه ی هشیار ،خسته ام...

کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی

نه میگویی نه میدانم کجا ماندم کجا هستی 

اگر گم کرده ام خود را مرا در گریه پیدا کن

اگر از شکوه لب بستم سکوتم را تماشا کن 

کجایی ای که عمری .....

نمی‌دونم سخت تر از این چی میشه ،چجوری میشه...؟

خدایا این جنون کی تموم میشه ؟

خستم خیلی خستم ...|پنج شنبه 15 آذر 1397برچسب:,| 23:22|✓atiye✓|

Shik Them